Holkje van der Veer

Holkje van der Veer is een vrijgevochten Amsterdamse, studeerde in de jaren tachtig aan de sociale academie en deed daarna een studie theologie. Ze liep stage in het dominicanenklooster in Zwolle, waar ze veel inspiratie vond. In 1996 trad ze toe als dominicanes.

Boeken van Holkje van der Veer