Handreikingen voor de liturgie

Berne Media geeft ter ondersteuning en ter inspiratie voor gewijde en niet-gewijde voorgangers een aantal uitgebreide handreikingen. Deze handreikingen sluiten aan op de inhoud van onze misboekjes De Zondag Vieren en De Vierende Kerk.

Liturgische handreiking voor zondagen en feestdagen
In de Liturgische handreiking voor zondagen en feestdagen vindt de voorganger alles wat nodig is ter ondersteuning van de voorbereiding op de liturgie van de betreffende zondag of feestdag, voor de eucharistieviering en vieringen bij afwezigheid van een priester.

De Handreiking bevat exegetische notities bij de lezingen, een schematische preekhulp, de teksten van de lezingen en de gebeden uit het Altaarmissaal. Verder vindt u suggesties voor de voorbeden en korte inleidingen op de viering en de dienst van het woord. Bovendien krijgt u praktische ideeën aangeboden voor de betreffende viering.

Om de teksten gemakkelijk te kunnen verwerken in eigen documenten, kunnen abonnees een digitale versie downloaden via de speciale pagina Downloads voor abonnees.

Abonnees ontvangen bovendien vier keer per jaar gratis het tijdschrift Heilig spel inclusief werkschrift met praktische tips voor de liturgie.

Een jaarabonnement kost € 165,95. Verzendkosten bedragen € 22,50 (voor België € 42,00). 

Voor informatie over de diverse abonnementsvormen:
T. 0413-293480
E. administratie@bernemedia.com

Liturgische handreiking voor de weekdagen
In de Liturgische handreiking voor de weekdagen vindt u per weekdag, van maandag tot en met zaterdag, exegetische notities, de teksten van de schriftlezingen en suggesties voor gebeden uit het Altaarmissaal passend bij de lezingen. Verder biedt deze Handreiking teksten voor een korte inleiding en een korte overweging, en suggesties voor de voorbeden. Kerkelijke feestdagen die op een doordeweekse dag vallen maar als zondag gevierd worden, vindt u in de Liturgische handreiking voor de zondagen en feestdagen.

Een jaarabonnement kost € 205,50. Verzendkosten bedragen € 22,50 (voor België € 42,00).

Voor informatie over de diverse abonnementsvormen:
T. 0413-293480
E. administratie@bernemedia.com

Het Woord delen. Preeksuggesties
Het Woord delen bevat voor elke zondag een concrete, complete overweging, steeds van verschillende auteurs en aansluitend op het thema dat voor de betreffende zondag gebruikt wordt in de misboekjes en in de Liturgische handreiking voor de zondagen en feestdagen.

Een jaarabonnement kost € 62,50. Verzendkosten bedragen € 12,50 (voor België € 15,00).

Voor informatie over de diverse abonnementsvormen:
T. 0413-293480
E. administratie@bernemedia.com

U kunt voor de diverse Handreikingen een proefpakket aanvragen.