Handreikingen

Berne Media geeft ter ondersteuning en ter inspiratie voor gewijde en niet-gewijde voorgangers een uitgebreide handreiking uit voor de zon- en feestdagen. In deze Handreikingen Zon- en Feestdagen vindt de voorganger alles wat nodig is ter ondersteuning van de voorbereiding op de liturgie van de betreffende dag.

Er worden handreikingen gegeven voor de eucharistieviering en vieringen waarbij geen gewijde voorganger aanwezig is. U vindt onder andere exegetische notities, suggesties voor preken (ook voor preken uit het hoofd met behulp van een mindmap), Schriftteksten en verwijzingen naar het altaarmissaal in de Handreikingen. Ook worden er suggesties gedaan  voor de niet-vaste gebeden, specifiek geschreven voor de betreffende liturgie.

Bovendien krijgt u extra suggesties aangeboden rondom de betreffende liturgische viering.

Voor informatie over de diverse abonnementsvormen:
T. 0413-293480
E. administratie@bernemedia.com

 

Handreikingen voor de Weekdagen

Naast de handreikingen voor de zon- en feestdagen geeft Berne Media een apart katern uit voor de liturgie op doordeweekse dagen. U vindt per dag, maandag tot en met zaterdag, een overzicht van de Schriftlezingen, verwijzingen naar de heilige van de dag (indien van toepassing), suggesties voor een korte overweging en gebeden passend bij het thema of de heilige van de dag.

Kerkelijke feestdagen die op een doordeweekse dag vallen vindt u in de Handreikingen Zon- en Feestdagen.