Gedenken_is_leven

Gedenken is leven, ook in deze moeilijke tijden van de anderhalve meter afstand

Tot onze grote spijt kan dit jaar het project Alle Zielen geen doorgang vinden. Wederom gooit het Covid-19 virus roet in het eten. Wij danken alle betrokkenen voor hun harde werk en voorbereidingen.

Omdat wij bij de Abdij van Berne, waar Alle Zielen zou plaatsvinden, toch mensen de mogelijkheid willen bieden om hun dierbaren te gedenken staat vanaf 19 oktober bij de Berne boek- en abdijwinkel een gedenkboom. De boek- en abdijwinkel stelt gedenkkaartjes ter beschikking die in een afgesloten houder met een lint in de boom gehangen kunnen worden. Wij nodigen u van harte uit om een bezoek aan onze boek- en abdijwinkel te brengen en uw dierbaren te gedenken. Want Gedenken is leven!

In de boek- en abdijwinkel is er tevens de mogelijkheid om een gedenkkaars Gedenken is leven aan te schaffen en deze onder de boom te plaatsen. Ook zetten wij een kraam neer waarop u vanuit thuis meegebrachte gedenkgeschenken kunt neerleggen. De kaarsen laten wij branden tot deze vanzelf uitdoven.

De gedenkdiensten in de abdij zullen hun doorgang blijven vinden. Meer over de Allerheiligen en Allerzielen diensten vindt u op abdijvanberne.nl

U kunt uw gedenkgeschenken tot en met 4 november neerleggen bij onze kraam, uw kaars aansteken en uw gedenkkaart ophangen. Op 5 november zullen wij alles weghalen en de geschenken en de nog brandende kaarsen in de abdijkerk plaatsen.

“Ik voel je in de stilte” Een citaat uit het unieke boekje Omdat ik van je Rouw Heeft u onlangs iemand verloren, worstelt u met verdriet of kent u iemand die zich in een moeilijke periode bevindt? Denk dan eens aan een geschenk die u kunt geven in deze tijd waar een hand of een omhelzing niet is toegestaan. Op 20 oktober verschijnt het unieke boekje Omdat ik van je Rouw, geschreven door Nadja van Driel. Het boekje bevat korte, op zichzelf staande teksten en nodigt uit om eigen gevoelens op papier te zetten door de lege pagina’s. Meer informatie op .