Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Studiedag Zicht op Hildegard

18 september @ 10:00 16:00

Studiedag Zicht op Hildegard

Met bijdragen van o.a. Hans Wilbrink, Patries Friederich-Kuenen, Kitty Bouwman, Mieke Kock-Rademakers, Lutgart Gillis, Marsja Mudde, Rebecca Stewart en Hanna Rijken met het Vocaal Theologen Ensemble.

Bijzondere workshops rondom een bijzondere vrouw: vanuit verschillende invalshoeken belichten enkele sprekers het leven en werk van Hildegard van Bingen, een Middeleeuwse kloosterzuster en abdis, mystica en profetes, componiste en arts. Op deze Hildegard-dag komen deze verschillende aspecten van deze veelzijdige vrouw aan bod. Ervaar het leven en werk van Hildegard van Bingen. Bij het kopen van een ticket kunt u zelf aangeven bij welke workshops u aanwezig wenst te zijn.

We starten in de Abdijkerk waar Hans Wilbrink, eindredacteur van het boek Zicht op Hildegard, die studiedag zal openen met een korte lezing over het leven en werk van Hildegard van Bingen. We sluiten de dag af met een concert van Hildegard liederen door het koor van Hanna Rijken en Rebecca Stewart. Naast de diverse workshop rondes is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het middaggebed van de Abdij van Berne. Koffie, thee en lunch wordt verzorgd door de abdij.

U bent van harte welkom!

abdij_van_berne

Abdij van Berne
Abdijstraat 49
5473 AC Heeswijk-Dinther

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Uitsluitend op vertoon van uw ticket kunnen wij u toegang verlenen. Houd deze bij aankomst bij de hand.
Abdij van Berne maakt plaats voor 1,5 meter per persoon en stelt desinfectiemiddelen beschikbaar.  

Programma

Hildegard van Bingen leven en werk
Hans Wilbrink opent de Hildegard-dag met haar leven en werk. Hij gaat in op haar haar invloed in haar eigen kloosteromgeving, in het wijde netwerk van de talloze kloosters van haar tijd en zelfs de invloed op wereldlijke en kerkelijke overheden.

Dr. Hans Wilbrink is neerlandicus en sociaal wetenschapper.

De miniaturen van Hildegard van Bingen
In het pronkhandschrift van Scivias, dat omstreeks 1170 is geschreven in het Rupertsberger klooster van Hildegard, werden bij uitzondering ook miniaturen geschilderd, die de visioenen illustreren. Dat handschrift werd later bewaard in de Bibliotheek van Wiesbaden. Eén Scivias handschrift uit de vroege 13e eeuw, in de bibliotheek van Heidelberg, bevat ook, heel andere, illustraties. Daarover schreef Felicia Dekkers in Zicht op Hildegard. In deze workshop zal ingegaan worden op de indrukwekkende miniaturen in Scivias, waarbij nadere uitleg zal worden gegeven.

Drs. Patries Friederich-Kuenen, kunsthistorica

De visioenen van Hildegard van Bingen
Hildegard van Bingen zag dingen die we normaal met de zintuigen niet kunnen waarnemen. In deze workshop zal Kitty Bouwman ingaan op wat kenmerkend is voor haar visioenen. We lezen teksten en kijken naar beelden waarin Hildegard haar visionaire ervaringen verwoord en verbeeld heeft. We gaan specifiek in op een visioen waarin Hildegard spreekt ze over het ‘uitstromen van Gods moederliefde die de mens in contact brengt met zijn oorspronkelijke waardigheid’, uitgedrukt als kostbaarste parel.

Dr. Kitty Bouwman is geestelijke begeleider en docente spiritualiteitsstudies.

De Ordo van Hildegard van Bingen
Deze workshop benadert de muziek van Hildegard vanuit haar eigen taal en cultuur, maar ook vanuit het oorspronkelijke bronmateriaal (de handschriften waarin de muziek is overgeleverd) en de ervaringen uit andere culturen waarin mondelinge overlevering een grote rol speelt. In deze workshop worden de deelnemers meegenomen naar de praktijk van de muziek van het mysteriespel Ordo Virtutum. Hierbij komen de rol van Hildegards gebruik van het Latijn, de functie en vorm van de stukken en de invloed van de akoestiek aan bod.  Geïnteresseerde zangers worden uitgenodigd deze aspecten uit te proberen.

Dr. Rebecca Stewart en drs. Marsja Mudde, gespecialiseerd in etnomusicologie en ensemblezang

De werken van Hildegard van Bingen
In haar eerste trilogie Liber Scivias, Ken de Wegen, beschrijft Hildegard haar leergang en levensweg onder leiding van God. In deze workshop worden enkele passages gelezen uit het visioen: ‘de pelgrimstocht van de ziel’ (Sc. I, 4), volgens de lectio divina. Van ‘lezing’ (lectio), ‘overpeinzing’ (meditatio), ‘gebed’ (oratio), naar ‘schouwing’ (contemplatio). Maar ook van ‘lezing’, ‘herkauwing’ (ruminatio), naar ‘smakende wijsheid’ (sapientia), om zo, lichamelijk ontvangend en geestelijk verwerkend, open te staan voor God en zijn schepping. Tenslotte zal de ziel haar pelgrimstocht voltooien (Sc. III, 13), zoals verklankt in de Ordo Virtutum.

Drs. Mieke Kock-Rademakers, classicus en filosoof.
Let op: de workshop is in een ruimte die u alleen via een trap kunt bereiken.

De liederen van Hildegard van Bingen
Wat is kenmerkend voor haar muziek van Hildegard? Wat zijn overeenkomsten met het gregoriaans en wat zijn verschillen? In deze workshop zal dieper ingaan worden op de tekst en muziek van haar hymnen, antifonen en sequenzen. We luisteren naar een aantal muziekfragmenten, en – heel bijzonder- we zullen samen ook enkele passages uit de Symphonia harmoniae caelestium revelationum instuderen. Zo gaan we de werking van de muziek van Hildegard van Bingen aan den lijve ondervinden!

Dr. Hanna Rijken is theoloog en musicus.

Hildegards voeding- en kruidenleer
Deze workshop gaat in op de visie van Hildegard op gezondheid en voeding, en de functie van kruiden, edelstenen en de sauna. Daarnaast worden haar remedies aan de orde gesteld die bijdragen aan genezing.

Dr. Lutgart Gillis, huisarts

Afsluiting: Concert van liederen van Hildegard van Bingen uitgevoerd door het koor van Hanna Rijken en door Rebecca Stewart en Marsja Mudde in de Abdijkerk.

Na afloop van de studiedag is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de boek- en abdijwinkel op het terrein. En om het boek aan te schaffen en te laten signeren door de auteurs.