Eindelijk weer een inleiding op het Nieuwe Testament

Heeswijk, 17 april 2020

Een boek als Openbaring doet iemand perplex staan, wat in de Hebreeënbrief staat is volslagen vreemd voor de moderne mens, maar ook de brieven van Paulus zijn zelfs bij herhaalde bestudering niet bepaald helder. 

Het Nieuwe Testament lijkt vrij toegankelijk, maar is geschreven in een cultuur die diepgaand verschilt van de moderne wereld. Daniël De Waele, leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament, opent de wereld van de geschriften van het Nieuwe Testament op een toegankelijke manier voor een breed publiek. Hij bespreekt elk boek, verduidelijkt waar de teksten vandaan komen en waarom precies deze boeken in het Nieuwe Testament te vinden zijn en eindigt met de boeiende zoektocht naar de historische Jezus.

Dr. Daniël De Waele (1957) is leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) te Brussel. Daarnaast is hij lid van de Leerplancommissie voor Protestants Godsdienstonderwijs in Vlaanderen.

Boekgegevens
De ontdekking van het Nieuwe Testament
224 pagina’s | ISBN: 9789089723895 | Prijs €19,90 | Verschenen: 15-04-2020
Een uitgave van Berne Media | uitgeverij abdij van berne in samenwerking met Averbode