God_liefdevol_en_geduldig

Een spiritueel lenteboek voor de veertigdagentijd

Heeswijk, 15 december 2020

De Britse theologe Jane Williams schreef voor de veertigdagentijd God, liefdevol en geduldig. In dit boek reflecteert zij op verschillende fasen van Jezus’ leven: de geboorte in de kribbe, zijn beproeving in de woestijn, de roeping van de leerlingen, de kruisiging en de verrijzenis.

Deze theologe met durf verbindt de levensfasen van Jezus met een belangrijk persoon uit de christelijke traditie in wie ze dit aspect van zijn leven ziet belichaamd. Denk aan Augustinus, Julian of Norwich, Franciscus van Assisi, Teresa van Avila en Jean Vanier.

Toen Williams de oorspronkelijke Engelse versie van dit boek in 2018 schreef, was de Canadese filosoof Jean Vanier nog de gevierde stichter van de Argemeenschappen. In 2020 werd hij postuum beschuldigd van seksueel misbruik. Om die reden herschreef Williams voor de Nederlandse versie van dit boek het deel van het hoofdstuk dat over Jean Vanier gaat.

Williams schrijft in toegankelijke taal over de meest complexe theologische kwesties, zoals het mysterie van de drie-ene God en de vraag waarom God mens is geworden. Volgens haar toont God juist in zijn vernedering zijn kracht, waarbij ze doelt op zijn liefde en zijn geduld. Ieder hoofdstuk eindigt met een aantal vragen voor verdere verdieping, persoonlijk of in groepsverband. 

Dr. Jane Williams (1957) is theologe en schrijfster. Ze werkt in Londen als vice-decaan en docent aan het Saint Mellitus College. Ze schreef diverse boeken, onder meer Faces of Christ: Jesus in Art (2011) en Why Did Jesus Have to Die? (2016)

Boekgegevens
God, liefdevol en geduldig
Paperback | 128 pagina’s | ISBN: 9789089723666 | Prijs € 19,95 | Verwacht: 25-01-2021
Een uitgave van Berne Media | uitgeverij abdij van berne