Downloads

Op deze pagina bieden wij u graag een aantal downloads aan.
De meeste zijn pdf-documenten. Mocht u nog niet beschikken over een Pdf-reader dan kunt u de nieuwste versie van dit programma gratis downloaden op de website van Adobe door hier te klikken.

Digitale Handreiking (zondagen)

Abonnees van de Liturgische handreiking voor zondagen en feestdagen kunnen de digitale versie van deze uitgave downloaden via de speciale pagina Downloads voor abonnees.

 

Misboekjes

TOELICHTING PSALMEN ADVENT: Van enkele parochies hebben wij vragen gekregen omtrent het gebruik van psalm 85 op alle zondagen van de Advent, terwijl deze alleen voor de tweede zondag van de Advent op de liturgische kalender staat. Er is bewust gekozen om één psalm en halleluja voor de gehele periode van de Advent te nemen. Bij drie van de vier zondagen staat overigens de psalm van het lectionarium achterin; bij één zondag is dit niet gelukt i.v.m. de beperkte ruimte. Nadere uitleg vindt u in het Overzicht van de gezangen:

Adventsproprium: Richard Bot heeft voor de vier zondagen van de Advent refreinen en antifonen gecomponeerd als basisrepertoire voor ieder koor dat in de Advent zingt. Het vormschema van de gezangen is zo opgezet dat iedereen de refreinen en antifonen leert mee te zingen.

Drie componisten hebben met gebruik van deze refreinen en antifonen in een eigen stijl een compositie gemaakt. In het Overzicht van de Gezangen hebben we de antwoordpsalm en alleluia in de versie van Anna van Nieukerken geplaatst. Zij componeerde de werken in een lichte stijl met onder meer invloeden uit de minimal music. In de Muziekbijlage van het Gregoriusblad van maart en september 2020 vindt u de overige bijdragen van Anna van Nieukerken, Martijn Smits en Frank den Bakker. 

Op de website van het Gregoriusblad vindt u de partijen voor koor, volk en midi-files die u kunt gebruiken bij het instuderen.

MELDING: Bij het omzetten naar de nieuwe lay-out van het misboekje voor de tweede zondag van de advent is bij zowel De Zondag Vieren als De Vierende Kerk per ongeluk de verkeerde evangelielezing geplaatst. De juiste tekst is:

Evangelie  Marcus 1,1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.

Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun ­zonden beleden.

Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’

Muziek

Alleluia Refreinen
Hieronder vindt u twee Alleluia-refreinen gecomponeerd door Wouter van Belle, met de begeleiding. Bij de ene Alleluia vindt u twee verschillende psalmtonen, bij de andere twee chants.
 Alleluia – 1A
 Alleluia – 1B
 Alleluia – 2

Psalm 19
Wouter van Belle maakte op verzoek van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk in samenwerking met de redactie van het Gregoriusblad een compositie van psalm 19 in de vertaling van A. Bronkhorst. Psalm 19 is één van de ‘communepsalmen’: psalmen die altijd gekozen mogen worden als antwoordpsalm, in de ‘tijd door het jaar’. De psalm is opgenomen in het Muziekkatern bij het Gregoriusblad (december 2012) waarin enkele nieuwe liturgische composities van diverse componisten zijn opgenomen. Voor informatie: zie www.nsgv.nl (> Service > Gregoriusblad)

 U kunt hier de psalm downloaden met een orgelbegeleiding en een meerstemmige zetting van het refrein.

Gezongen Zegenbeden
Wouter van Belle componeerde voor ons twee zegenbeden uit het Altaarmissaal, die door ons op verschillende zondagen zijn opgenomen in onze uitgave De zondag Vieren. U kunt hier de partituren (voorganger, volk + vierstemmig koor, orgel) downloaden:
• Moge de Heer u zegenen
 Moge de almachtige God