cover_vragenstaatvrij

De mooiste vragen hebben geen antwoord

Heeswijk, 6 oktober 2020

Een vergeten methode wordt in deze bundel opnieuw belicht. Vragen staat vrij heeft een brede benadering vanuit verschillende leef- en denkscholen over vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradities. De meewerkende auteurs zijn allen specialisten op hun vakgebied en de meesten zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Het stellen van vragen is een van de belangrijkste vormen in de menselijke communicatie. Het gemeenschappelijke aan alle vragen is dat zij bedoeld zijn om iets in beweging te brengen. In situaties van onderwijs en onderricht zetten vragen van oudsher zowel leerlingen als docenten aan tot denken. Vragen staat vrij is dan ook zeer geschikt als inspiratieboek voor vraaggestuurd onderwijs.

In deze bundel zijn artikelen samengebracht die het thema benaderen vanuit een veelheid aan religieuze en filosofische tradities. Zo wordt stilgestaan bij leraren als Socrates, Jezus van Nazaret, Thomas van Aquino, Martin Heidegger en Charles Taylor en hun gebruik van vragen stellen. Naast het christendom krijgen ook jodendom en islam aandacht, naast de klassieke Griekse filosofie ook de moderne filosofische stromingen. 

Prof. dr. Archibald L.H.M. van Wieringen (1963) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology. Van hem en andere auteurs, onder wie Bart Koet, verscheen eerder bij Berne Media Psalmen interpreteren en vertalen (maart 2020).

Prof. dr. Bart J. Koet (1955) is diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Nieuwe Testament en bijzonder hoogleraar Vroegchristelijke Letterkunde aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Boekgegevens
Vragen staat vrij. Over vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradities.
Paperback | 320 pagina’s | ISBN: 97890897240072 | Prijs € 24,95 | Verwacht: 19-10-2020
Een uitgave van Berne Media | uitgeverij abdij van berne i.s.m. Halewijn en Tilburg University

Presentatie
Op woensdag 28 oktober 2020 presenteren Archibald van Wieringen en Bart Koet hun boek Vragen staat vrij in de Berne boek- en abdijwinkel, te Heeswijk. Om 17:00 uur zullen zij de vergeten methode van het vragen stellen als motor van het leerproces opnieuw belicht vanuit verschillende oude en nieuwe leef- en denkscholen. Meer informatie: www.bernemedia.com/agenda