Boekpresentatie

Zicht op Hildegard. Leven, visioenen, geneeskunde, muziek.

Zondag 22 november 2020
14:00 – 16:00

Abdij van Berne
Abdijstraat 49
5473 AC Heeswijk-Dinther

Toegang € 10,- incl. één consumptie

Aanmelden via: activiteiten@bernemedia.com

Hans_Wilbrink

Aanmelden is verplicht. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Wegens richtlijnen van het RIVM is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Abdij van Berne maakt plaats voor 1,5 meter per persoon en stelt desinfectiemiddelen beschikbaar. 

Zicht_op_Hildegard

In dit boek laten vijf specialisten hun licht schijnen op een deelgebied van het leven en werk van de twaalfde-eeuwse benedictines Hildegard van Bingen: een sociaal-wetenschapper, een theologe, een kunstkenner, een arts en een musicologe. Bij elkaar levert dat een veelzijdig en indringend portret op.
De sociaal wetenschapper besteedt aandacht aan de maatschappelijke invloed van Hildegard toen en nu. De theologe bespreekt een van de mooiste visioenen uit het eerste boek van Hildegard. De kunstkenner werpt licht op de miniaturen waarmee een belangrijk manuscript uit de tijd van Hildegard is verlucht. Velen kennen Hildegard van haar buitengewone kruidenkennis of via haar prachtige muziek. Ook die aspecten komen aan de orde.

Zuster Philippa Rath o.s.b. van de Hildegard-abdij in Eibingen (D) beschrijft in een slotwoord de actuele Hildegard-verering en eindigt met een gebed.

Aan het boek schreven mee: Dr. Kitty Bouwman, theoloog; drs. Felicia Dekkers, kunstkenner; dr. Lutgart Gillis, arts; dr. Hanna Rijken, musicoloog en Rebecca Stewart, musicoloog

Na afloop van de presentatie is het mogelijk om het boek aan te schaffen en te laten signeren door de auteurs.