Berna ut Lucerna

De Abdij van Berne 1857 – 2007

Dr. Jean van Stratum

Een schitterend boek over 150 jaar Abdij van Berne in Heeswijk. Met veel foto’s uit het archief van de Abdij. Op 2 februari 1857 vestigden de norbertijnen van de Abdij van Berne zich in Heeswijk. De oorspronkelijke abdij, gesticht in 1134 in Berne bij Heusden, werd in 1579 verwoest. Nadat de norbertijnen ruim twee eeuwen, zonder abdij, verspreid hadden geleefd, werd in 1857 het leven in gemeenschap hersteld. De Abdij van Berne heeft de afgelopen 150 jaar veel betekend voor het religieuze, sociale en culturele leven in Nederland. Ook vandaag speelt de abdij een rol van betekenis, onder meer met haar liturgische uitgaven en drukkerij. Velen vinden hun weg naar de abdijkerk of zijn te gast in de abdij. In dit jubileumboek wordt de geschiedenis van 150 jaar Abdij van Berne in Heeswijk beschreven. Het culturele, sociale en religieuze belang van de Abdij wordt in diverse hoofdstukken belicht door historicus Jean van Stratum (1941).