900 jaar bestaan van de Norbertijnenorde

Op de eerste zondag van de advent – 29 november – begint de viering van het 900-jarig bestaan van de orde van de Norbertijnen. In de nacht van Kerstmis 1121 hebben Norbertus en enkele compagnons in het kerkje van Prémontré (Noord-Frankrijk in de buurt van Laon) hun geloften afgelegd, dat wil zeggen dat ze zich engageerden tot een leven in gemeenschap naar het beeld van de jonge kerk. In de Handelingen van de apostelen wordt dat ideaalbeeld geschetst:

‘Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand thuis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.’ (2,44-47)

‘De grote groep van gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen, en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan eenieder, al naar gelang hij nodig had.’ (4,32-35)

Dit beeld van ‘leven in een commune’ heeft eeuwenlang mensen aangesproken, tot op de dag van vandaag. In een niet-godsdienstige variant zie we het ook toegepast in een televisieprogramma als Utopia. De hippie-beweging heeft er ook invulling aan gegeven. In alle eeuwen heeft dit ideaal van leven in gemeenschap mensen aangesproken: een gezamenlijke economie waar het persoonlijk eigendom ondergeschikt is aan het gemeenschappelijke. Echter: deze vormen van samenleven deden het zonder een directe verwijzing naar God en de Blijde Boodschap die Jezus Christus heeft uitgedragen. We mogen constateren dat deze spirituele en gelovige dimensie garant heeft gestaan (en nog staat) om dit ideaal ook duurzaam te doen zijn.

Norbertus en zijn medebroeders van het eerste begin waren zich hier van bewust in die kerstnacht. Zij waren op dat moment zich niet ervan bewust dat hun ‘formule’ dermate succesvol zou zijn dat binnen enkele tientallen jaren de Norbertijner Orde uit meer dan honderd abdijen zou bestaan. De groei ging door. De geschiedenis van deze orde kent hoogtepunten en tijden van verval, bijvoorbeeld in de 18e eeuw, maar iedere keer kwam er ook weer een revival. Op het ogenblik vind je in alle werelddelen norbertijnen abdijen, grotere en kleinere. De gezamenlijke noemer van deze gemeenschappen van norbertijnen is en blijft het leven in gemeenschap en het inspelen op de vragen en noden van de bevolking in een straal rondom de abdij.

Ter ere van dit jubileum viert Berne Media, de uitgeverij van de Abdij van Berne, feest. Hierbij zetten wij boeken in het zonnetje die over de jaren zijn uitgegeven en een sterk verband met de abdij hebben. Deze boeken zijn nog steeds zeer relevant met hoe het leven en werken bij de Abdij van Berne tot op de dag van vandaag verloopt.

 

De boeken die we gedurende het jaar gaan uitlichten hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Als de bliksem

Als de bliksem 900 jaar norbertijnen en norbertinessen Janick Appelmans, Herman Janssens en Stefan Van Lani (red.)Als de Bliksem wordt Norbert van zijn paard op de grond geworpen. Maar net als Paulus komt die bekering niet uit de lucht gevallen. Tijdens talloze...

De eeuwige nar

De eeuwige nar De toekomst van het religieus gemeenschapsleven Frank G. BosmanBij gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de norbertijnerorde (2021) roept cultuurtheoloog Frank G. Bosman de religieuzen van vandaag op trouw te blijven aan hun bijzondere roeping:...

Zin in Brabant

Zin in Brabant Vijftig verhalen over religie en spiritualiteit in Brabant Marieke Boerefijn; Paul SpapensIn Zin in Brabant gaan Marieke Boerefijn en Paul Spapens op zoek naar de hedendaagse religies in Brabant. Na vastgesteld te hebben dat de ontkerkelijking vrijwel...

Reis langs de abdijbieren in Nederland en België en hun abdijen

Reis langs de abdijbieren in Nederland en België en hun abdijen Frank Stoute; Fedor Vogel Zowel België als Nederland kent meerdere abdijbieren. In het katholieke België zijn er 24 'erkende abdijbieren' en ook in Nederland groeit het aantal abdijbieren de laatste...

De Abdij van Berne

De Abdij van Berne leven, werken, liturgie Pieter Butz In deze succesvolle serie gidsen verschijnt nu een uitgave over de abdij van Berne. Al sinds de 12e eeuw zijn hier de norbertijnen werkzaam als een groep religieuzen die midden in de samenleving staan.In deze gids...

Rijke baronnen en bezitloze paters

Rijke baronnen en bezitloze paters 375 jaar De Essenburgh Martijn Pijnenburg Op 11 juli 1950, het hoogfeest van St. Norbertus, stichter van de norbertijnenorde, maakt de abt van Berne de namen bekend van twintig medebroeders die hij heeft benoemd voor een nieuwe...

Tot elk goed werk bereid

Tot elk goed werk bereid Pastorale en missionaire acties van de Abdij van Berne 1890 - 2000De Abdij van Berne heeft in haar geschiedenis altijd veel gedaan aan internationale missie. Bijvoorbeeld in Amerika, waar priorij De Pere uitgroeide tot een belangrijk centrum...

Berne bidboek

Berne bidboek Werkgroep voor liturgie Heeswijk Een handzame uitgave met gebeden voor iedere dag, geordend in een vierwekelijks schema. Dit boekje ademt de norbertijnse spiritualiteit, die mensen uitnodigt binnen te treden in de ruimte van God.

Katholiek Brabant

Katholiek Brabant Een kleurrijk volksgeloof door de lens van Ramon Mangold Prachtig fotoboek met foto's van Zilveren camerawinnaar Ramon Mangold, dé fotograaf in katholiek Nederland. In dit fraai uitgevoerde boekwerk verzamelde hij zijn meest bijzondere foto's gemaakt...

Paters van de sociale actie

Paters van de sociale actie De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940 Erik SengersIn de periode 1895-1940 hebben vier paters van Berne bijgedragen aan de verbetering van de sociale omstandigheden in Nederland. De 'boerenapostel' Gerlacus van den Elsen is een...

Heeswijkse iconen

Abdijmensen

Abdijmensen Een inkijk in Norbertijns leven Elze RiemerEen vertel- en fotoboek over het leven van Norbertijnen en Norbertinessen in Vlaanderen en Nederland. Een zevental abdijmensen worden geïnterviewd vanuit de vragen van jongeren.Wat zijn dat: Norbertijnen? Waarom...

Berna ut Lucerna

Berna ut Lucerna De Abdij van Berne 1857 - 2007 Dr. Jean van StratumEen schitterend boek over 150 jaar Abdij van Berne in Heeswijk. Met veel foto's uit het archief van de Abdij. Op 2 februari 1857 vestigden de norbertijnen van de Abdij van Berne zich in Heeswijk. De...