Berne is zoveel meer dan een uitgeverij

Vanuit de Abdij van Berne willen we de Blijde, de Goede Boodschap uitdragen, die steeds om een eigentijdse vertaling vraagt.

De gemeenschap van de norbertijnen is voor ons de basis. Jezus heeft de vraag gesteld: ‘Verstaan jullie de tekenen van deze tijd?’ Het antwoord op deze vraag zal iedere keer anders zijn maar de richting is duidelijk: een Blijde Boodschap voor de mensen van vandaag.

Bovenstaande tekst staat nu op het raam van onze Berne boek- en abdijwinkel. Het eerste woord is ‘Ontmoeten’. Onze winkel wil, net zoals onze abdijgemeenschap, mensen bijeenbrengen, een plaats van ontmoeting zijn, ontmoeting met elkaar. Zij beschikt hiervoor over een grote leestafel en er is koffie en thee. Tevens is er de ontmoeting via het geschreven woord met auteurs die een andere kijk geven op de samenleving, op het geloven van mensen, en vaak ook op God. Dat werkt inspirerend. Er wordt een platform van vertrouwen geboden. Wie vertrouwen zegt, zegt ook geloven, dat is waar de eerste regel voor staat.

Waartoe zijn we op aarde? Waarom zijn we elkaar gegeven? De tweede regel geeft duidelijk een opdracht weer: Troost, hoop delen, betekenis opdoen.  Niet dat hier alles mee is gezegd, maar toch. Als we elkaar hierin kunnen stimuleren, ver over de grens van onze boek- en abdijwinkel heen, dan bouwen we in ieder geval met perspectief.

De derde regel duidt op waar de abdijgemeenschap van norbertijnen voor staat. Onze betrokkenheid in de maatschappij dient voort te komen uit ons samenleven. Vriendschap en liefde zijn wegen om, zoals de Regel van Augustinus zegt: ‘Eén van hart en één van Geest op weg naar God te gaan.’.
De laatste, de vierde regel, geeft het ‘innerlijke werk’ weer: iedere vraag, iedere nieuwe stap in je bestaan begint bij de ‘verwondering’. Dit begint al bij het kind dat aan de start van zijn ontdekkingsreis in het leven staat en het blijft een kenmerk voor iedere mens die geestelijk wil blijven groeien in zijn bestaan. Dit vraagt om een proces van verdiepen, een leerproces. Het gaat hier niet om het leren louter met je verstand, het leren vraagt ook om de inzet van je hart. Leren om te leven, voluit.

We nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze vernieuwde Berne boek- en abdijwinkel. Waar wij hard aan hebben gewerkt om er een ontmoetingsplek van te maken. U bent van harte welkom!