Houvast op School

Stichting Houvast op School en Berne Media werken samen om de leerlijn
Houvast op School verder te verspreiden binnen het basisonderwijs in Nederland.

Berne Media de communicatie, sales en marketing rond Houvast op school voor haar rekening.

Wat betekent Houvast op School?
Houvast op School is een praktische leerlijn voor levensbeschouwing en burgerschaps-ontwikkeling in de basisschool. Houvast op School biedt een compleet aanbod van verhalen, activiteiten, achtergronden en handreikingen. Hiermee kunnen leerkrachten samen met hun leerlingen op zoek gaan naar inspiratie om de eigen levensbeschouwing vorm te kunnen geven.

De lessen stimuleren de verwondering van leerlingen; ze zijn ontleend aan de veelzijdige verhalen uit de katholieke traditie. Deze verhalen worden verteld door hoofdpersonen waarin leerlingen zich goed kunnen verplaatsen. Zo worden ze zich niet alleen bewust van andermans ervaringen, maar ook van hun eigen denken, voelen en handelen. Tegelijkertijd leren ze wat ze met deze verhalen in hun eigen leven kunnen doen.