Auteurs

Martin Hoondert

Martin Hoondert

Martin Hoondert is universitair docent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg. In zijn onderzoek houdt hij zich…

Lees meer
Arjan Houwaart

Arjan Houwaart

Arjan Houwaart startte in 1981 als jongste horeca-ondernemer van Nederland met zijn vrouw Els het restaurant Zegers te Noordwijkerhout. Met hem als eigenaar en chefkok kreeg dit restaurant…

Lees meer
Franz Jalics

Franz Jalics

Franz Jalics werd geboren in 1927 in Boedapest. Hij is lid van de jezuïetenorde. Gedurende vele jaren was hij…

Lees meer
Joost Jansen

Joost Jansen

Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor…

Lees meer
Avellinus Janssens

Avellinus Janssens

Broeder Avellinus was jarenlang Generaal Overste van de broeders van Maastricht, en woonde de laatste jaren in een kleine communiteit in…

Lees meer
Frank Kazenbroot

Frank Kazenbroot

Frank Kazenbroot was jarenlang kloosterling in de Abdij van Berne. Tegenwoordig is hij geestelijk verzorger in…

Lees meer
Franz Jalics

Anton ten Klooster

Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht, studeerde theologie in Utrecht en Fribourg. Hij promoveerde in…

Lees meer
Herman Koetsveld

Herman Koetsveld

Herman Koetsveld studeerde theologie aan de Theologische Universiteit van Kampen. De daar door enkele docenten ontwikkelde cultuurtheologie kreeg hem…

Lees meer
Hugo Kolstee

Hugo Kolstee

Hugo Kolstee heeft als arts gewerkt in Nederland en in het buitenland. Hij voer ook regelmatig als…

Lees meer
Rob G.A. Kurvers

Rob G.A. Kurvers

Dr. Rob Kurvers, emerituspastoor te Den Haag, werd in 1967 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij studeerde Liturgie en…

Lees meer
Sabine Laplane

Sabine Laplane

Sabine Laplane, afgestudeerd in klassieke letteren en theologie, is zuster van de apostolische gemeenschap van…

Lees meer
Franz Jalics

John Lapré

John Lapré woont in Almelo met Lionel en heeft rechten gestudeerd. Momenteel is hij…

Lees meer
Franz Jalics

Thomas Leoncini

Thomas Leoncini studeerde psychologie, filosofie en sociologie. Leoncini werkt voor verschillende Italiaanse tijdschriften en dagbladen. Internationale bekendheid kreeg hij door…

Lees meer
Gerhard Lohfink

Gerhard Lohfink

Gerhard Lohfink was tot 1986 hoogleraar NT aan de Eberhard Karls Universität in Tübingen. Hij functioneert als…

Lees meer
Franz Jalics

Elisabeth Luurtsema

Elisabeth Luurtsema osc werd claris bij ‘De Bron’ in Nijmegen en woont in het stadsklooster San Damiano in ’s Hertogenbosch. Clara en Franciscus inspireren…

Lees meer
Ramon Mangold

Ramon Mangold

Ramon Mangold is fotograaf en winnaar van de zilveren camera. Hij studeerde grafische vormgeving en fotografie aan de kunstacademie te…

Lees meer
Franz Jalics

Petra Mergaerts

Petra Mergaerts Petra Mergaerts (1966) was tot 2018 als liturgiewetenschapper en adjunct uitgever werkzaam bij Berne Media, met speciale aandacht voor de liturgische uitgaven. Daarnaast is zij al vele jaren als pastor werkzaam in het parochiepastoraat. Boeken van Petra Mergaerts

Lees meer
Thomas Merton

Thomas Merton

Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijk Amerikaans katholiek theoloog, dichter, auteur, mysticus en…

Lees meer