Chris Dijkhuis

Chris Dijkhuis

Chris Dijkhuis Chris Dijkhuis (Haaksbergen, 1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte in het middelbaar onderwijs. In zijn doctoraalstudie kwam hij in aanraking met De civitate Dei van Augustinus. Na 34 jaar en een...
Michael Ford

Michael Ford

Michael Ford Dr. Michael Ford is schrijver en theoloog, gespecialiseerd in het leven en werk van Henri Nouwen. Hij publiceerde de eerste biografie over Nouwen na diens dood Wounded Prophet (1999) en stelde meerdere bloemlezingen samen met teksten van Nouwen. Ford...
Eric van Gorp

Eric van Gorp

Eric van Gorp Eric van Gorp is internist/viroloog en werkzaam als hoogleraar klinische virologie in het Erasmus Mc. Hij houdt zich, naast de directe zorg voor patiënten, bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zijn interesse ligt vooral in de...
Jan Hendriks

Jan Hendriks

Jan Hendriks +Jan Hendriks, priester gewijd in 1979, was onder meer pastoor, docent en rector van het Willibrordseminarie, directeur van het Sint Bonifatiusinstituut, kerkelijk rechter in de Apostolische Signatuur en bisschop-referent voor het katholiek onderwijs. Hij...